Producent odzieży z futer sztucznych
Sklep z futrami sztucznymi

 Tel/Fax +48 33 8140890

+48 604182233

+48 600203806

MAGRA 2 - Regulamin


REGULAMIN PROMOCJI "ZIMOWA MAGRA - 10%" 


Jak skorzystać z promocji „ZIMOWA MAGRA - 10%”?

1. Promocja ''ZIMOWA MAGRA - 10%” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.magra-futra.pl 

2. Ze strony internetowej www.magra-futra.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt, o którym mowa w pkt. 1, wpisz kupon rabatowy magrafutra10 i potwierdź klikając w przycisk “Dodaj”.
Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 10%.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Zimowy weekend - 10%” (,,Promocja”) jest P.P.H.U. Magra 2 Jacek Kobiela z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mierniczej 170, kod 43-318, NIP: 547 122 56 81 („Organizator”)

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.magra-futra.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja „ZIMOWA MAGRA - 10% ” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.magra-futra.pl 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu, wpiszą kupon rabatowy, magrafutra10 oraz używając kuponu rabatowego zaakceptują niniejszy regulamin 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 10% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

8. Promocja obowiązuje od 18.01.2019 r. do 22.04.2019 do godz. 10:00

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.magra-futa.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2019 roku.

Bielsko-Biała, dnia 18.01.2019 r.