Polski producent odzieży z futer sztucznych
Sklep z futrami sztucznymi
Futra sztuczne damskie
 

 Tel/Fax  33 81 40 890   

+48 604182233  +48 600203806

MAGRA 2 - Producent odzieży z futer sztucznych - Kontakt

Rok założenia 1984

 

 

MAGRA 2

 

ul. Miernicza  170

43-318 Bielsko-Biała

Polska

 

 + 48 33  814 08 90

 +48 604 182 233

+48 600 203 806

 

magra@magra-futra.pl


 

NIP: 547 122 56 81

NUMER KONTA BANKOWEGO: ING BŚ:     PL 57 1050 1070 1000 0090 7947 2529

          SWIFT:    INGBPLPW

Wpis do rejestru: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Organ prowadzący rejestr: MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt:

Szanowni Państwo

Wypełnienie poniższego formularza kontaktowego stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych udostępnionych w formularzu w celach marketingowych, co obejmuje m.in. poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 

Administrator danych:

Administratorem danych jest MAGRA 2 Jacek Kobiela

 

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: magra@magra-futra.pl pod numerem telefonu 33  814 08 90 lub pisemnie MAGRA 2 Jacek Kobiela, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Miernicza 170.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

 

Okres przez który dane będą przechowywane:

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
 

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres magra@magra-futra.pl


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.